Sõna: ühise hädaabipalve protsess

Ühine strateegia, mis viib ellu komplekskriiside

ja loodusõnnetuste lahendamiseks suunatud koordineeritud

tegevust. Ühise hädaabipalve protsessi tulemusena luuakse ühine

tegevusplaan (common humanitarian action plan, CHAP), leitakse

rahalised vahendid (ühise hädaabipalve või äkkpalve abil),

viiakse ellu koostatud programm, teostatakse ühist järelevalvet

ning koostatakse tegevusraport. CHAP sõltub eelkõige

kriisilahenduse rahastuse olemasolust ja kriisi suurusest.
Link: http://ochaonline.un.org/cap/

Inglise keeles: consolidated appeals process, CAP

< Tagasi